A T H E R O S K L E R O S A   2017
diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku
v Praze ve dnech 6.-7. září 2017 pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc.

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

Vzhledem k rekonstrukci přednáškového sálu v Lékařském domě je symposium

Atherosklerosa 2017

přeloženo do velké zasedací síně 1. LF UK, ulice Na Bojišti č. 3, přízemí

(vchod naproti restauraci U Kalicha).

Program 2017

Přihláška 2017

Pokyny pro autory