Vážení přátelé z patofyziologické společnosti, zájemci o patofyziologii, náhodní návštěvníci!

Vítáme Vás na těchto webových stránkách, které jsou věnované patologické (klinické, experimentální) fyziologii. Rádi bychom pomohli zlepšit přenos užitečných informací v rámci tohoto oboru, usnadnili vzájemnou komunikaci a nabídli prostor k diskusi o aktuálních tématech (problémech) ve výuce nebo výzkumu.

Tyto nové stránky budou postupně vznikat a budeme rádi za jakékoliv podněty.

Za výbor Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., předseda

 

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 19.3.2017 zemřel dlouholetý člen naší společnosti, významný český patologický fyziolog profesor Lubor Vokrouhlický.

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 22.4.2017 zemřel ve věku 93 let prof. MUDr. Jaromír Vašků, DrSc., dlouholetý přednosta Ústavu patologické fyziologie LF MU v Brně.