Seznam nahlášených e-mail adres - budeme aktualizovat, jakmile nám ČLS na naši žádost konečně zašle aktualizovaný seznam členů

V případě, že si přejete být zařazeni do níže uvedeného seznamu, vyplňte, prosíme, následující dotazník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž

A

Anděl Michal, prof. MUDr. CSc., 3. LF UK, Praha

B

Barcal Jan, MUDr., LFUK, Plzeň, jan.barcal@lfp.cuni.cz
Bernadic Marian, doc.MUDr.CSc., Ústav patol. fyziol., Univerzita Komenského, Bratislava, bernadic@fmed.uniba.sk
Bienertová-Vašků, MUDr.Ph.D., Ústavpatologické fyziologie a Klinika dětské onkologie, LF MU Brno, jbienert@med.muni.cz
Brůhová Hana, MUDr.,
1. interní klnika, FN Plzeň bruhova@fnplzen.cz

D

Dlouhý Lubomír, MUDr., Oddělení klinické biochemie Nemocnice Liberec, poradna pro hyperlipoproteinemie, lubomir.dlouhy@nemlib.cz
Dostálová Květa, doc.MUDr.CSc., Univerzita Palackého Olomouc, dost@tunw.upol.cz

E

Emmerová M.,doc. MUDr., emmerova@volny.cz

H

Horák Jiří, prof.MUDr.CSc., horak@fnkv.cz
Hřebíček Jiří, prof.MUDr.CSc., Univerzita Palackého, Olomouc hrej@tunw.upol.cz
Hulin Ivan, prof.MUDr.DrSc., Ústav patol.fyziol., Univerzita Komenského, Bratislava, hulin@fmed.uniba.sk
Hyánek Josef, prof.MUDr.DrSc, OKB Na Homolce, Praha, josef.hyanek@homolka.cz

I

Izakovičová Hollá Lydie, prof.MUDr.,Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU Brno, holla@med.muni.cz

J

Jandík Josef, doc.MUDr.CSc., j.jadik@vnn.cz

K

Kazdová Ludmila, ing.CSc., lukz@medicom.cz
Kittnar Otomar, prof.MUDr.CSc., Fyziologický ústav, 1. LF UK Praha, otomar.kittnar@lf1.cuni.cz
Kohlíková Eva, doc.MUDr.CSc., Kat.fyziol. a biochem., FTVS UK Praha, kohlikova@ftvs.cuni.cz
Kornalík František, prof.MUDr.DrSc., Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK Praha, fkorn@lf1.cuni.cz
Kremláček Jan, ing.Ph.D., Ústav patol.fyziol., LFUK Hradec Králové, jan.kremlacek@lfhk.cuni.cz
Křížková roz. Motáňová Alena, MUDr., Ústav patogické fyziologie, LFUK Plzeň, motanova@lfp.cuni.cz
Kuba Miroslav, prof.MUDr.DSc., Ústav patolotické fyziologie, LFUK Hradec Králové, kuba@lfhk.cuni.cz
Kučerová Zdeňka, ing., Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK Praha, zkuce@lf1.cuni.cz
Kunová Magdalena, MUDr., LFUK Plzeň, magdalena.kunova@lfp.cuni.cz

MMM

Mačáková Jana, prof.MUDr.CSc., Univerzita Palackého Olomouc, macakova@tunw.upol.cz
Mareš Jan, doc.MUDr.CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Praha,jan.mares@lf3.cuni.cz
Maršálek Petr, doc.MUDr.RNDr.Ph.D., Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK Praha, petr.marsalek@lf1.cuni.cz
Muzaková Vladimíra, MUDr., Univerzita Pardubice, Katedra biologických a biochemických věd, vladimira.muzakova@upce.cz

N

Nečas Emanuel, prof.MUDr.DrSc., Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK, necas@cesnet.cz
Novák Jan, doc.MUDr.CSc.
, Pardubice, novak@nem.pce.cz

P

Paleček František, prof.MUDr.DrSc., LF Motol Praha, frantisek.palecek@lfmotol.cuni.cz
Pometlová Marie, MUDr., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Praha, mpomet@lf3.cuni.cz

R

Rokyta Richard, prof.MUDr.DrSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Praha, richard.rokyta@lf3.cuni.cz

S

Sázel Miloš, MUDr. CSc., Ústav leteckého zdravotnictví Praha, milos.sazel@seznam.cz
Sobotka Pavel, prof.MUDr. DrSc., LFUK Plzeň, pavel.sobotka@lfp.cuni.cz
Stožický František, MUDr. DrSc., LFUK Plzeň, stozicky@fnplzen.cz

T

Tomášová Helena, prof.RNDr.CSc., Ústav lékařské chemie a biochemie, 2.LFUK helena.tomasova@lfmotol.cuni.cz
Tvrzická Eva, RNDr.CSc., 4. interní kl. 1LFUK, tvrzicka@volny.cz

V

Vašků Anna, prof.MUDr.CSc., Ústav patologické fyziologie LF MU Brno, avasku@med.muni.cz
Vízek Martin, prof.MUDr. CSc. Ústav patologické fyziologie 2. LF UK, martin.vizek@lfmotol.cuni.cz
Vokrouhlický Lubor, prof.MUDr.DrSc., Praha, lubor.vok@readvufb.cz
Vokurka Martin, doc.MUDr.CSc., Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK, mvoku@lf1.cuni.cz
Votruba Miloš, RNDr.CSc.,Praha, mivola@tiscali.cz
Vožeh František, doc.MUDr.CSc.
, Ústav patologické fyziologie LFUK v Plzni, frantisek.vozeh@lfp.cuni.cz

Z

Zadák Zdeněk, prof.MUDr.DrSc., LFUK Hradec Králové, zadak@lfhk.cuni.cz

Ž

Žák Aleš, prof.MUDr.DrSc, 4. interní klinika 1. LF UK Praha, azak@vfn.cz