A T H E R O S K L E R O S A   2021

diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku

 

se uskuteční v Praze ve dnech 15. - 16. září 2021 pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc.

Pozvánka na rok 2021Pokyny pro autory 2021