V případě zájmu o další informace se obracejte na

doc. MUDr. Martina Vokurku, CSc.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2

tel.: 22496 5928

mvoku@lf1.cuni.cz