Výbor a revizní komise Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP
pro funkční období 2016-2019
 

Výbor - předběžné složení:

Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (1. LF UK Praha) - pověřený předseda

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc. (LF UK Plzeň) - místopředseda

RNDr. Eva Tvrzická, CSc. (4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha) - vědecký sekretář

Prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc. (LF UK H.K.) - člen výboru

Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. - člen výboru

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (3.LF UK Praha) - člen výboru

Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (LF MU Brno) - členka výboruRevizní komise:

Doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. (LF UK Plzeň) - předseda

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. 

Ing. Ludmila Kazdová, CSc.